Historie

De VEKA Group vindt haar oorsprong in de familie Versluis die haar brood verdiende in de binnenvaart. Vader Piet bleef echter geen binnenvaartschipper, maar zag meer kansen in het verhandelen van binnenvaartschepen en richtte in 1988 VEKA op (Piet Versluis en Jan Kapel). Na twee jaar besloot compagnon Kapel iets anders te gaan doen en verliet het bedrijf. De naam bleef echter bestaan en het bedrijf groeide uit tot de VEKA Group van vandaag. Een scheepswerf met een omvangrijke orderportefeuille plus zeven VEKA-gelieerde bedrijven en werven in Werkendam, Lemmer (scheepswerf Bijlsma) en Heusden (afbouwbedrijf Teamco). VEKA Scheepsbouw heeft zich gespecialiseerd in de bouw van diverse scheepstypen. De casco’s komen hoofdzakelijk van buitenlandse werven, waarna de afbouw in Nederland plaatsvindt.

In 1995, toen vader en moeder Versluis uit het bedrijf stapten, kreeg VEKA het verzoek een scheepsnieuwbouwproject op zich te nemen, wat een jaar later resulteerde in de oplevering van "het" eerste schip. De successen volgden elkaar snel op, niet in de laatste plaats omdat VEKA voortdurend investeerde in kwaliteit en kennis alsmede in vakbekwaam en gemotiveerd personeel. Verder speelde men direct en efficiënt in op de noden en wensen van de markt, hetgeen al spoedig resulteerde in uitbreiding van de (af)bouwlocaties in Nederland. Liep er in 1995 nog één schip van stapel, anno 2009 waren dat er vijftig. Op dit moment heeft de groep ruim 200 bouwnummers afgewerkt en opgeleverd.

VEKA heeft haar hoofdkantoor in Werkendam, een dorp gelegen aan de rand van de Biesbosch en de Merwede. Niet alleen het hoofdkantoor is hier gevestigd, maar ook een van de afbouwwerven op Biesboschhaven Noord. Logisch gevolg van een bedrijf als VeKa binnen de gemeentegrenzen is dat er in dezelfde gemeente ook veel personeel woonachtig is, wat de binding nog eens versterkt.

Door de goede verstandhouding van VEKA met de gemeente Werkendam vinden wij het gepast de gemeente Werkendam nader toe te lichten voor wat betreft de historie en waar de naamsbekendheid uit voortgekomen is.

De geschiedenis van Werkendam

De naam van Werkendam komt voort uit de afdamming van het riviertje De Werken. Als onderdeel van grote waterbouwkundige werken in de Grote- of Zuid-Hollandse Waard vond rond 1230 deze afdamming plaats. Sommigen zien in “Wirkenemunde”, voor het eerst vermeld in 1064, de oorsprong van Werkendam. De zogenaamde “ambachtsheerlijkheid” Wirkenemunde viel niet onder het gezag van Altena, maar onder die van de Baljuw van Zuid-Holland in Dordrecht.

Grote invloed op de geschiedenis van Werkendam heeft de Sint Elizabethsvloed van 1421. Dijken in de Grote- of Zuid-Hollandse waard breken door een stormvloed en zetten grote delen van het gebied onder water. Door onenigheid tussen polderbestuurders worden de dijken niet direct gerepareerd en zo ontstaat een grote binnenzee. Eerst bekend onder de naam Bergsche Veld (naar de stad Geertruidenberg) en als later de biezen op de aanslibbingen groeien, veranderd de naam in Biesbosch. En zo is al bijna zes eeuwen lang de geschiedenis van Werkendam onlosmakelijk verbonden met de Biesbosch. Als rivierdorp leven de Werkendammers in de Middeleeuwen van de visserij en vogelarij. Later komt in de Biesbosch het griendwerkersvak op: rijs- en hoephout hebben een groot afzetgebied. Werkendam verwerft zo wereldnaam op het terrein van weg- en waterwerken. Over de hele wereld worden door Werkendammers dijken en havens aangelegd. De rijke aannemers, spottend griendbaronnen genoemd, wonen tot in de 20e eeuw in de statige herenhuizen op de Hoogstraat. De Biesboschuilen wonen in het wijkje Zevenhuizen, ook wel Over de Haven genoemd. Ook krijgt Werkendam zo de naam Vrouwenhemel. De vele Biesboschwerkers en dijkwerkers zijn vaak van huis voor hun werk. Soms een week, maar soms ook maanden achtereen. De vrouwen blijven met de kinderen in het dorp achter en zo onstaat de naam ‘Vrouwenhemel’.

Fameus is de dorpsbrand in 1641, waarvan ds. Schevenhusius nauwkeurig verslag heeft gedaan in het actaboek van de kerk. In totaal vallen 81 huizen in zowel Werkendam als De Werken ten prooi aan de vlammenzee. Naast de vele dorpsbranden heeft Werkendam in de 17e eeuw ook te lijden onder de Pest en overstromingen.
De aanwezigheid en onvoorspelbaarheid van de rivier noodzaakte de bevolking het water beter onder controle te krijgen.
Tot 1950 is Werkendam een zelf standige gemeente; in dat jaar wordt het samengevoegd met De Werken c.a. Die gemeente bestaat uit het dorp De Werken dat tegen Werkendam aangeplakt ligt, het dorp Sleeuwijk en Kille. In 1973 wordt het dorp Nieuwendijk bij Werkendam gevoegd. In 1997 wordt de gemeente Werkendam samengevoegd met de gemeente Dussen.

Natuurlijk heeft een organisatie als VEKA veelvuldig contact met de gemeente, dit i.v.m. de ontwikkeling van het haven- en industriegebied. VEKA heeft door haar groei in de afgelopen jaren een aantal nieuwbouwprojecten aan de wal voltooid en dit had zonder de medewerking van de gemeente Werkendam niet gelukt. Ook voor de toekomst is een goede samenwerking noodzaak, de groei houdt aan en er is behoefte aan meer afbouwmogelijkheden.
Bij de viering van ons 20 jarig jubileum heeft Burgemeester Hellegers de directie en het publiek toegesproken tijdens de voor iedereen toegankelijke festiviteiten op de kade in de Biesboschhaven. In deze toespraak benadrukte Burgemeester Hellegers het belang van een onderneming als VEKA voor de gemeente Werkendam.

Bron: Historische Vereniging Werkendam

laatste nieuws

  • Imperial Christens Two Gas Tankers built by VEKA Shipyard Lemmer

    In the presence of about 100 guests, Imperial Logistics International ...

  • VEKA Group delivers LNG barge RPG Stuttgart

    Shell Trading Rotterdam BV (Shell) has received the first inland du...

Over VEKA

VEKA Group is a distinctive Dutch shipbuilder that has become an international player in the maritime industry in its 25 years of existence. Today we operate in diversified nautical markets and deliver a wide range of specialized vessels. At our shipyards in the Netherlands and abroad we have experience in building high quality vessels. Always cost efficient, with passion and using in-house knowhow.

Contact VEKA

Kies bedrijf: